MB "Duok penkis"
į.k. 303332605
Pramonės pr. 23, Kaunas
+370 613 13450